slika01
popunite zahtjev i pošaljite nam ga faxom, poštom ili ga osobno dostavite u naš ured.

banner1

Stanari koji imaju lozinku mogu vidjeti stanje raèuna svoje zgrade.

Provjerite i informirajte!

povratak na pocetnuzaglavlje

Cavallin upravljanje i održavanje zgrada


Upravljanje zgradama je posao s ciljem očuvanja i osiguranja kvalitetnijeg i sigurnijeg života stanara u svojim zgradama...

   Zašto je potrebno upravljati zgradama?

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, propisano je da su vlasnici zgrada dužni upravljati zgradom u svom vlasništvu, temeljem toga zakona vlasnici zgrada mogu upravljanje povjeriti pravnoj osobi. "CAVALLIN" je registrirana pravna osoba za obavljanje te djelatnosti.

   Kako se financira upravljanje zgradama?

Izvor prihoda kojim se osigurava i ostvaruje briga za zgradu, ostvaruje se prikupljanjem zajedničke pričuve, koje se na temelju članka 381. ZOVDSP-a, odreðuje prema površini prostora u vlasništvu svakog suvlasnika.

U navedenom zakonu takoðer je propisano da je minimalni mjesečni iznos pričuve 1,53 kn/m2. Zajednička pričuva su sredstva svih suvlasnika zgrade namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšanja zgrade. Ta se sredstva koriste u skladu s godišnjim ili višegodišnjim programom održavanja zgrade.

   Koji je naš posao kao Upravitelja?

Prava i obaveze Upravitelja reguliraju se Ugovorom. Naš posao, kao Upravitelja vašom zgradom je da:

1) izraðujemo godišnji plan o upotrebi sredstava u svrhu održavanja zgrade
2) organiziramo održavanje zajedničkih dijelova zgrade, opreme i ureðaja
3) pratimo stanja zgrade i o tome zapisnikom obavještavamo suvlasnike
4) izvodimo hitne popravke u sluèaju kvarova kao što su npr: puknuće cijevi, kvarovi elektroinstalacija, prokišnjavanje i sl.
5) organiziramo i vodimo naplatu stanarske pričuve
6) posredujemo pri realizaciji kredita u slučaju potrebe veših investicija na zgradi
7) posredujemo pri ugovaranju osiguranja zgrade
8) dajemo savjetodavne usluge stručnjaka iz područja graðevinarstva i imovinsko pravnih odnosa

Kako nas odabrati za Upravitelja Vaše zgrade?

Vrlo jednostavno u nekoliko koraka:

1.) Kontaktirajte nas putem kontakt brojeva, putem e-maila ili doðite u naš ured, ili popunite i pošaljite "Zahtjev za izradu prijedloga upravljanja zgradom" i naši će Vas djelatnici kontaktirati u vrlo kratkom roku.

 2.) Naši djelatnici će Vam prezentirati pogodnosti i metode našeg rada. Tom prilikom popunjava se "Zahtjev za izradu prijedloga upravljanja zgradom".

3.) Na temelju podataka iz "Zahtjeva" u kratkom roku biti će Vam dostavljena ponuda - prijedlog upravljanja zgradom i Ugovor o upravljanju zgradom.

4.) Većina suvlasnika mora se slo�iti sa odabirom novog Upravitelja.

5.) Potpisivanje Ugovora i poèetak upravljanja i odr�avanja Vaše zgrade na novi kvalitetniji, br�i i pouzdaniji naèin.